Priser

PRISER Från 1/11-2022

  • Teorikunskapsträning via appen körkort.nu: 800kr

 

  • Lärarledd trafikkuskapsteori i grupp: 2000kr

  • Körlektion: 850kr, 55 min.
    ( rabatterat vid köp av 10, 15, 20, 25 körlektioner i förskott)
  • Körlektion ej inskriven elev: 995kr, 55 min

  • Risk1: 890kr (Den teoretiska riskutbildningen med alkohol, droger, riskbeteenden, trötthet och stress som huvudtema) 

 

  • Risk2: 4050kr, praktisk riskutbildning hos Fyrbodals riskövningcenter i Udevalla, samt utbildning på avancerad stadstrafik och Högfartrsvägar. ( Lunch ingår)

 

  • Introduktionsutbildning: 590kr/person ( Obligatorisk kurs för dem som ämnar övningsköra privat)

 

Vill du veta mer?

Tveka inte! Kontakta mig!