Tjänster

Körkortsutbildning

Manuell eller automat?

Du får, som kund av Kasperssons Trafikskola en personlig utbildning och har rätt till en individanpassad hållbar tidsplan och därtill en kostnadsuppskattning.

Vi är alla olika som människor och vi lär oss på olika sätt och tar olika tid på oss.

Är du nybörjare så är det generellt sett bättre att se utbildningen i etapper. Att varva teori och praktik är önskvärt.

Skriv upp dig på en lista om du känner att lärarledda teorilektioner passar för dig. Vi kör 5 tillfällen under en femveckorsperiod när det finns tillräckligt många som önskar delta.

Om du redan innan har kört bil och fått en viss vana  finns det stor möjlighet att erbjuda utbildningen med ett mer pressad tidsschema.

När du ska skriva in dig på skolan, är jag nyfiken på vilka förväntningar du har på utbildningen, och jag vill veta så mycket som möjligt om dina tankar om körkort för personbil.

Vi avsätter 1 timme där vi samtalar kring en möjlig väg till körkort. Ibland kan det hinnas med lite körning också. Efter det kan jag planlägga din utbildning.

Introduktionsutbildning

Vid privat övningskörning krävs denna utbildning för både handledare och elev. Ni kan gå tillsammans eller vid olika tillfällen. Min önskan är att ni deltar tillsammans för det blir mer verksamt då. Har exempelvis handledaren redan gått, får denne i mån av plats delta gratis när eleven ska delta.

Kursen är 3 timmar exl. raster. Oftast har vi utbildningen en gång per månad.

Kasperssons Trafikskola lägger stor vikt vid att försöka tillgodose era förväntningar på kursen. Samtidigt läggs stor vikt på att föra fram trafiksäkerhetsarbetets viktiga uppgift, nämligen visionen att noll döda och noll svårt skadade i trafiken skall bli verklighet. Nollvisionen tror jag på!

Vi diskuterar, deltar i övningar och varvar allvar och lek på ett förhoppningsvis verksamt sätt och INGA frågor är dumma! Däremot finns det ett otal dumma och ogenomtänkta svar många gånger, men jag strävar efter nollvision även i det hänseendet! 🙂 Kontakta Trafikskolan om vi vill delta

Riskutbildning del 1b

En obligatorisk utbildning i risker kopplat till trafik om alkohol/droger, riskbeteenden, trötthet och stress.

3 timmar exl. raster så 4 timmar tas i anspråk.

Kasperssons Trafikskola lägger stor vikt vid diskussion och reflektion. Vi genomför övningar och tävlingar och det utlovas överraskningspriser.

Allvaret med risker där konsekvenserna är döden får en given plats på schemat, men vi måste få skratta också. Deltagarnas egna förväntningar på kursen är av stor vikt, så i inledningen ges möjlighet att ha önskemål om vad vi ska ha med på kursen. Väl mött! // BjK

Riskutbildning del 2b samt Avancerad Stadstrafik och Högfartsvägsutbildning

Varannan Onsdag beger vi oss mot Uddevalla. På vägen dit går trafiklärare igenom Regler Risker och Rutiner gällande Högfartsvägar. Du får genomföra eller uppleva några påfarter och avfarter på vägen till Fyrbodals Trafik o Riskövningscenter. Här lämnas du över  till andra riskutbildare för en riskutbildning av mer praktisk karaktär. Du ska köra eller åka med andra delatagare tillsammans med en riskutbildare. Vad händer om du tappar kontrollen i en kurva? Hur fungerar egentligen antisladdsystemet? Varför ska du trycka ner bromspedalen stenhårt fast du inte får fäste? Oj, så fort hade inte jag kört i den kurvan! Upplevelserna ger möjlighet till reflektion, diskussion och självvärdering.

Därefter tar Kasperssons Trafikskola över igen. Nu åker du med och kör i grupp till Uddevalla för att bli säkrare på att köra på vägar med många körfält, tät trafik mot och genom trafiksignaler. Du får även träna på att följa anvisningar till mål du aldrig besökt. Detta kräver att du kommit långt i din utbildning och förutom de nya momenten, som du får utbildning på skall du även klara att uppvisa tidigare inlärda färdigheter i en ny miljö! På vägen hem genomförs påfarter och avfarter på högfartsväg igen för att hela gruppen ska klara av det på ett säkert sätt och bli godkända på momentet Högfartsväg.

En innehållsrik dag. En rolig dag! En dag att se fram emot! Väl mött // BjK

Vill du få en bra utbildning?

Om du vill veta mer så kan du kontakta mig!